ТРЗ - Труд и работна заплата (Payroll)

Начало / ТРЗ - Труд и работна заплата (Payroll)

Знаем колко много време и енергия отнемат разплащанията, комуникацията с данъчната администрация, изготвянето на данъчни документи и подаването на отчети. Оставете ни да се погрижим за пълния процес на обработка на заплатите и се фокусирайте върху развитието на вашия бизнес!

Управление на всички дейности

Поемаме работата върху всяка една дейност, свързана с обработка на заплатите на вашите служители от първоначалните справки за отчитане на положения труд до окончателното изплащане на възнагражденията.

Официална комуникация

Осъществяваме комуникация с данъчната администрация за подаване на всички задължителни отчети, справки и декларации – доклади за трудовите разходи (по разходни центрове и/или отчетни периоди, по отдели, сравнителен анализ, нето-към-бруто анализ).

Изготвяне на административни документи

Изготвяме и поддържаме всички необходими според българското законодателство административни документи, свързани с назначаване на служителите, както и изменение и прекратяване на трудовите правоотношения.

Консултации и съдействие

Предлагаме консултации относно всички трудово-правни и административни въпроси, свързани със служителите на организацията. Оказваме пълно съдействие при комуникацията и изграждането на взаимоотношения с представители на държавни служби и агенции.