Заместник главен счетоводител

  • Счетоводство и Финанси
  • гр. Лясковец
  • 04/26/2023
  • Пълен работен ден

За наш партньор, търсим сериозни и амбицирани кандидати с желание за кариерно развитие.

Изисквания към кандидатите:
- Отлична компютърна грамотност (умения за работа със счетоводен софтуер и Microsoft Office);
- Висше икономическо образование (Счетоводство, Финанси, друга подходяща специалност);
- Добро познаване за финансово счетоводното законодателство и приложимите счетоводните стандарти;
- Опит за позицията поне 3 години.
- Желание за постоянна работа и професионална реализация в сферата;
- Аналитичност, Отговорно отношение към работата, внимание към детайлите;
- Коректност в работата и в отношенията със служителите.


Основни задължения и отговорности за позицията:
- Подпомага Главния счетоводител в организирането, планирането, ръководството и контрола на цялостната финансово- счетоводна дейност на предприятието;
- Подпомагане Главният Счетоводител в изготвяне на справки декларации по ЗДДС, ГФО, справки за банки, насрещни проверки на НАП;
- Изготвяне на статистически справки и други сведения за отчетната година, за нуждите на НСИ;
- Текуща обработка и осчетоводяване на финансово счетоводни документи;
- Изготвяне на първични и вторични счетоводни документи;
- Изготвяне на оборотни ведомости, извлечения и справки от аналитични сметки;
- Участие при провеждане на инвентаризации и изготвяне на резултатите от тях;
- Следи за промени в законодателството и произтичащи от това задължения на предприятието;
- При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата;

Позицията предлага:
- Трудов договор;
- Работно време: от понеделник до петък - 8:00 ч.– 17:00 ч.;
- Разнообразна и интересна дейност с възможност за развитие и поемане на повече отговорност и растеж.;
- Финансова коректност и отлични условия на труд за длъжността.;